NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG CỘNG TÁC VIÊN

 1. Sẵn sàng chia sẽ lợi nhuận cùng Cộng tác viên, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Cộng tác viên.
 2. Quan tâm, hỗ trợ Cộng tác viên cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Cộng tác viên và Nhà phân phối, Nhà sản xuất.
 3. Bảo vệ tối đa cho Cộng tác viên trước những biến động của Thị trường.
 4. Bảo vệ khách hàng cho Cộng tác viên, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.
 5. Cùng Cộng tác viên mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Cộng tác viên.

1/ CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:

 • Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Cộng tác viên sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho Cộng tác viên.
 • Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Cộng tác viên sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.
 • Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Nhà sản xuất/ Nhà phân phối cho Cộng tác viên.

2/ CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:

Giá mua hàng:

 • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Cộng tác viên sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Cộng tác viên trên thị trường.
 • Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Nhà phân phối giảm giá bán, Cộng tác viên được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng nhập đang lưu kho của Cộng tác viên, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.
 • Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Nhà phân phối tăng giá Bán, Cộng tác viên được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 tối đa 60 ngày để có chính sách nhập hàng cho phù hợp.

Bảo vệ khách hàng cho Cộng Tác Viên:

 • Các Cộng tác viên được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các Đại lý lớn độc quyền phân phối tại các khu vực đã được quy hoạch trong hệ thống.
 • Các Cộng tác viên được cấp mã Cộng tác viên, mã này sẽ được các Cộng tác viên cung cấp cho các khách hàng của mình nhằm mục đích khi các khách hàng của Đại lý tiếp xúc trực tiếp tới Nhà phân phối, Nhà phân phối sẽ yêu cầu khách hàng cấp mã nếu Mã khách hàng thuộc đại lý nào thì sẽ được Nhà phân phối chuyển khách hàng về cho Cộng tác viên đó.
 • Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối, sẽ được nhà phân phối giới thiệu về nơi Cộng tác viên có khu vực nơi khách hàng cư trú.
 • Nhà phân phối bảo vệ quyền phát triển tại đại điểm mới cho Cộng tác viên trên toàn kênh phân phối tối thiểu 3 tháng và không quá 6 tháng.