-3%

Kéo cắt tóc

Kéo Viko LS – T3326

 2.000.000  1.950.000
-33%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Kéo Viko SP-355

 1.200.000  800.000
-6%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Kéo Viko SP-255

 850.000  800.000
-10%

Lược cắt - Lô sấy

LƯỢC YS PARK – LUSTER WOOD STYLER

 2.150.000  1.935.000
-9%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT YS PARK 254

 265.000  240.000
-7%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT YS PARK 339

 300.000  280.000
-5%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT TÓC YS PARK 336

 380.000  360.000
-5%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT TÓC YS PARK 335

 500.000  475.000
-3%

Kéo cắt tóc

Kéo Viko LS – T3326

 2.000.000  1.950.000
-33%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Kéo Viko SP-355

 1.200.000  800.000
-6%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Kéo Viko SP-255

 850.000  800.000
-50%
Hết hàng

Các sản phẩm Khuyến mãi

Tông đơ WAHL – Genio

 1.850.000  925.000
-20%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Tông đơ WAHL – Chromini

 1.850.000  1.480.000
-5%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Cạo khô WAHL – Finale

 2.050.000  1.950.000
-21%
Hết hàng
 5.290.000  4.200.000
-10%

Lược cắt - Lô sấy

LƯỢC YS PARK – LUSTER WOOD STYLER

 2.150.000  1.935.000
-9%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT YS PARK 254

 265.000  240.000
-7%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT YS PARK 339

 300.000  280.000
-5%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT TÓC YS PARK 336

 380.000  360.000
-5%

Các sản phẩm Khuyến mãi

LƯỢC CẮT TÓC YS PARK 335

 500.000  475.000
-10%

Lược cắt - Lô sấy

Lô sấy YS PARK YS-60G1

 2.100.000  1.900.000
-8%

Lược cắt - Lô sấy

Lô sấy YS PARK YS-50G3

 1.800.000  1.650.000
-30%

Các sản phẩm Khuyến mãi

CỮ TÔNG ĐƠ WAHL GÁ NHỰA

 500.000  350.000
-26%
 200.000  149.000

Kéo cắt tóc

Xem thêm>>

-3%

Kéo cắt tóc

Kéo Viko LS – T3326

 2.000.000  1.950.000

Kéo cắt tóc

Kéo Viko LS – FA73

 2.750.000

Kéo cắt tóc

Kéo Viko LS – CB23/5.5

 1.750.000
-33%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Kéo Viko SP-355

 1.200.000  800.000
-6%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Kéo Viko SP-255

 850.000  800.000
 850.000

tông đơ cắt tóc

Xem thêm>>

-50%
Hết hàng

Các sản phẩm Khuyến mãi

Tông đơ WAHL – Genio

 1.850.000  925.000
-20%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Tông đơ WAHL – Chromini

 1.850.000  1.480.000

Tông đơ cắt tóc

Tông đơ WAHL – Beret

 1.850.000
-5%

Các sản phẩm Khuyến mãi

Cạo khô WAHL – Finale

 2.050.000  1.950.000

LƯỢC CẮT – LÔ SẤY TÓC

Xem thêm>>

-10%

Lược cắt - Lô sấy

LƯỢC YS PARK – LUSTER WOOD STYLER

 2.150.000  1.935.000
 2.100.000
 1.930.000
 1.650.000
 3.700.000

Lược cắt - Lô sấy

LƯỢC YS PARK CURL SHINE STYLER

 1.200.000

SẢN PHẨM KHÁC

Xem thêm>>

 136.000

Sản phẩm khác

Lược Chải Thuốc

 6.000
 28.000

Sản phẩm khác

Lược Gấp Bỏ Túi

 168.000
 62.000
 99.000